silsilə

silsilə
is. <ər.>
1. Keçmişdə qadınların başlarına taxdıqları bir-birinə keçirilmiş halqalar, piləklər şəklində bəzək, zəncirə. Bir də görərdin ki, dövlətli qadın . . başına qızıl cütquqabağını bağladı. Onun üstündən cərgə gül, qızıl silsiləsini, həmailini bağladı. . H. S.. // Zəncir.
2. Bir-birinə bitişərək sıra təşkil edən şey. Dağ silsiləsi. – Silsilə dağlarından axan sellərin; Doğma bir oğluyam, doğma şairi. A. Ş.. Silsilə dağlartək durub yan-yana; Bakının bəzəyi neft buruqları. S. Rüst.. Bir azdan . . silsilə ilə görünən qum təpələri . . işığa qərq oldu. S. Rəh.. // Sıra dağlar. Dağ silsiləsi. – Uzanan dik qayalar, silsilələr; Qara yellər ora dörd yandan əsər. S. V.. Silsilə kimi – sıra ilə, bir-birinin yanında, zəncir kimi. Klavişlərin silsilə kimi düzülmüş bütün cərgəsinə klaviatura deyilir. Ə. Bədəlbəyli.
3. Şəcərə, nəsil. Üçüncü otağın divarlarında İranın sair silsilədən olan padşahlarının timsalı nəqş olunmuşdu. M. F. A.. <Mehrəli bəy:> Ədil bəy, mənim silsiləmdə . . mehtər olmuş şəxs yoxdur. S. S. A.. Nəslimizin qırılmaz silsiləsi onun qoynunda qüvvət alıb gələcəyə yol açmışdır – o, ədəbi və yaradıcı bir anadır. Ə. M.. // Zümrə, təbəqə.
4. məc. Bir şeyin ardıcıl sırası. Xəlqilik böyük sənətkarın <C. Məmmədquluzadənin> xüsusən əsərlərinin surətlər silsiləsinə öz damğasını basmış, qabarıq və parlaq çıxmasına kömək etmişdir. M. İ.. İndi o, fikir silsiləsinin qırıldığını görürdü. Ə. Ə.. // Seriya. Tənqidçinin jurnalda dərc etdirdiyi silsilə məqalələri.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • silsiləvi — ə. silsilə kimi, silsiləvari; zəncirvari …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • silsilə — I (Bakı, Quba, Naxçıvan, Salyan, Şərur) 1. qızıl və ya gümüşdən qadın bəzəyi. – Silsiləni vər taxım (Bakı); – Fatmanın başında silsilə vardı (Naxçıvan); – Silsilə arvaddarda olar (Salyan) 2. bayramda ipə düzülən üçbucaqşəkilli rəngli kağızlar… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • silsiləli — sif. Silsilə şəklində, silsiləyəoxşar, zəncirvari …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • silsil — (Quba) buğda növü. – Silsil bizi yərlərdə az uladu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • silsilə — ə. 1) zəncir; 2) bir biri ilə əlaqəli olub sıra təşkil edən hər bir şey; 3) atadan övlada qədər nəslin sıra ilə yazılan siyahısını göstərən yazı; şəcərə. Silsilei cibal dağ silsiləsi, sıra dağlar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • silsiləvi — sif. <ər.> Arasıkəsilmədən davam edən, fasiləsiz, arasıkəsilməz. Silsiləvi reflekslər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • silsiləcünban — is. <ər. silsilə və fars. cünban> zar. , köhn. Bir məclisi idarə edən, bir dəstənin irəlidə gedəni; başçı. <Naşadın atası> . . məhərrəmlikdə məhəllə məscidində «silsiləcünban» olmuşdu. Ə. Hüseyn. Əhvalat vaqe olur məsciddə, camaat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SILSIL — Silvano Silvestri …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • SİLSİL — Kapı halkası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • silsiləcünban — ə. və f. bir məclisi, dəstəni idarə edən, həmin məclisin, dəstənin ən bacarıqlısı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”